top of page

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost 18906389.

Provozujeme e-shop na webových stránkách ……Www.voda-plyn-topeni-kacirek.cz………….

Pro poskytování našich služeb,a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní

údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které

nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to:

……………Zdeka45@seznam.cz ………….

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně služeb v oboru voda – topení plyn

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp.

provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle ………3

měsíce. od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě služeb.

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační

údaje: jméno, příjmení, adresa, ………………Zdeněk Kačírek Osadní 698 Praha ...

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží

nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší

objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

2

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze

zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1

písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté …5let…… od posledního poskytnutí takové služby nebo

dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou

adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační

společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

……5..rok/let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit

prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: ……………Zdeka45@seznam.cz ………

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které

se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

• provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého

628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu

v Praze, oddíl B vložka 25 395)

• společnost zabývající se službami v oboru voda – topeni – plyn.

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

• ………zákazníci požadující naše služby …..

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

3

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese

……………Zdeka45@seznam.cz …… nebo zavolejte na tel. č. …………………………722548391 ….

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich

webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další

návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými

stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také

zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

• Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se

do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se

nedá zakázat.

• Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků

a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob,

jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto

soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

• Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další

obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze

s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž

používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický

název Vydavatel Účel o popis cookies Doba trvání

[•]Nonstop24 [•]Google

Analytics [•]Www.voda-plyn-topeni-kacirek.cz

Relační

/Permanentní ([•]

hodin)

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých

internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště.

Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo

si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

4

• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies

• Google Chrome

- https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

• Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

• Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

• Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

• Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-

profiles

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní

údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo

opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných

osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých

případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu

lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu

osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 01.06.2024

bottom of page